Starožitný nábytek - Komody

Chci katalog prohledat:

BO-112 Komoda

89cm x 127cm x 51cm
Cena: 11500 Kč

BO-221 Komoda

124cm x 206cm x 66cm
Cena: 19300 Kč

BO-223 Komoda

100cm x 185cm x 60cm
Cena: 16800 Kč

BO-224 Komoda

92cm x 116cm x 45cm
Cena: 11500 Kč

BO-229 Komoda

91cm x 99cm x 61cm
Cena: 9000 Kč

BO-273 Komoda

96cm x 157cm x 50cm
Cena: 19500 Kč

BO-349 Komoda

93cm x 130cm x 52cm
Cena: 14900 Kč

LMR-182 Komoda

180cm x 96cm x 48cm
Cena: 21000 Kč

LMR-229 Komoda

179cm x 107cm x 53cm
Cena: 25500 Kč

LMR-230 Komoda

168cm x 67cm x 30cm
Cena: 14000 Kč

LMR-265 Komoda

196cm x 85cm x 45cm
Cena: 16200 Kč

LMR-267 Komoda

71cm x 81cm x 36cm
Cena: 6900 Kč

LMR-268 Komoda

80cm x 94cm x 44cm
Cena: 7500 Kč

LMR-389 Komoda

221cm x 95cm x 44cm
Cena: 27800 Kč

Komoda BO 119

80cm x 135cm x 55cm
Cena: 15500 Kč